Anakan Kazoku – Otto no Debarinaka, Ijo Seiyoku no Gifu ni Yogosa Reta Wakadzuma